Služby STK Bruntál

Technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky jsou vyžadovány u všech silničních vozidel evidovaných v České republice. Technické prohlídky provádíme na všechny typy vozidel, včetně LPG a CNG. Před technickou prohlídkou je nutné provést měření emisí. První prohlídka osobního a nákladního automobilu do 3500 Kg se provádí po prvních čtyřech letech. Následují další technické prohlídky již po dvou letech. 

Měření emisí

Provádíme měření emisí na všechny druhy a kategorie vozidel. Měříme emise benzínových, naftových a plynových (LPG a CNG) vozidel.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrolu je nutno provést pokaždé, dochází-li při registraci vozidla ke změně jeho provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidla nebo při přihlášení vozidla do evidence.
Evidenční kontrolou se provádí zjištění, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v Osvědčení o registraci vozidla (resp. malém technickém průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které nepodléhá registraci. Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola prováděná stanicí technické kontroly.

Individuální prohlídky na žádost klienta

Na žádost klienta můžeme provést individuální prohlídku. Tato prohlídka se provádí v případě technického problému na vozidle. Můžeme provést individuální prohlídku tažného zařízení, případně prohlídku před TP.

Přihlášení individuálně dovezených ojetých vozidel

V případě, kdy dovezete vozidlo ze zahraničí a tento vůz je z členských států EU, případně Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, již nemusíte provádět dovozovou technickou prohlídku. Samozřejmě pokud má vozidlo platnou technickou prohlídku (TP). V tomto případě je pouze potřeba provést evidenční prohlídku vozidla.

V případě, kdy vozidlo nemá platnou TP, nebo je dovezeno z jiného státu, je zapotřebí provést tzv. dovozovou technickou prohlídku a to včetně měření emisí. Po úspěšném ověření obdržíte protokol o technické prohlídce, protokol o emisích, technický protokol a přílohu k technickému protokolu. Se vším Vám pomůžeme na naší stanici technické kontroly ve městě Bruntále.

Ostatní služby

Obraťte se na nás